2008

 
 

Zwycięstwo zespołów uczniowskich z Zawadzkiego w konkursie historycznym Ośrodka „Karta”.


Miło nam donieść, że podobnie jak w roku szkolnym 1999/2000 udało się zawadczańskiej młodzieży dostąpić zaszczytu zwycięstwa w ogólnopolskim konkursie historycznym Ośrodka Karta. Tym razem pierwsze miejsce zajął dwuosobowy zespół złożony z rodzeństwa Patrycji i Dominika Kowalskich. Dominik jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkiem a jego siostra tegoroczną absolwentką II LO w Opolu. Uzyskali oni najwyższe laury za pracę Obrazy małej ojczyzny, jako sny we współczesności”. W Jury konkursu zasiadały sławy polskiej nauki: prof. prof: Anna Radziwiłł, Włodzimierz Borodziej, Jacek Kochanowicz i Edmund Wnuk-Lipiński. Pracom zespołu oceniającego przewodniczył prezes Ośrodka „Karta” Zbigniew Gluza. W tym samym konkursie I wyróżnienie (odpowiednik czwartej lokaty) otrzymali również Kinga Bury i Paweł Żuchowski za film pt. Zawadzkie dawniej — zapomniana historia Małej Ojczyzny”.  Wyróżnienie II – piąte miejsce, zajęła w kategorii prac indywidualnych Ania Jaskóła z zawadczańskiego Zespołu Szkół Zawodowych za pracę o jej rodzinnej wsi Barucie. Prace zostały przygotowane pod kierunkiem doktora Arkadiusza Barona, który również został uhonorowany pierwszą nagrodą dla nauczycieli – opiekunów najlepszych prac konkursowych.

Temat dwunastego konkursu w programie „Historia Bliska”, adresowanym do młodzieży szkół średnich i gimnazjów, brzmiał: „Mała ojczyzna w pamięci i świadectwach” i został ogłoszony przez Ośrodek KARTA w czerwcu 2007. Konkurs finansują: Fundacja Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Bankowa im. Kronenberga Citibank Handlowy.

 W tej edycji nadesłano 359 prac (157 zespołowych i 202 indywidualne), autorstwa 637 uczniów (z których jak zwykle znaczną większość — 70 procent — stanowią dziewczęta), z 252 szkół, z 145 miejscowości całej Polski. Uczniom towarzyszyło 204 opiekunów, w większości nauczycieli.Przyznano: 13 nagród I, II i III stopnia (7 zespołowych i 6 indywidualnych); 34 wyróżnienia I stopnia (17 zespołowych i 17 indywidualnych), a także 34 wyróżnienia II stopnia (10 zespołowych i 14 indywidualnych) — w postaci książek wysyłanych pocztą. Nominowano łącznie 81 prac 137 autorów. Przyznano 7 nagród pieniężnych dla nauczycieli — opiekunów prac, a także wyróżnienia honorowe (dyplomy i książki) dla opiekunów wszystkich prac nagrodzonych i wyróżnionych.

Uroczysta gala finałowa odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie z udziałem wszystkich nagrodzonych uczniów, nauczycieli i członków Jury. Po rozdaniu nagród w Domu Spotkań z Historią na ulicy Karowej miał miejsce uroczysty cocktail i warsztaty połączone z prezentacją najlepszych prac, na którym znakomicie zaprezentowali się uczniowie z Zawadzkiego. Ogromnie miło było usłyszeć, że praca Patrycji i Dominika od razu wzbudziła zainteresowanie wszystkich bez wyjątku jurorów swoją oryginalnością i wielopłaszczyznowym podejściem do tematu. W trakcie tego spotkania opiekunowie uczniów mogli zapisać się do nieformalnego Klubu Historycznego Ośrodka „Karta”, mającego pełnić funkcje platformy edukacyjnej i dokształcającej. O działalności Klubu niebawem w Zawadzkiem usłyszymy. Na zakończenie tej jakże sympatycznej dla Zawadzkiego uroczystości ogłoszono roboczą wersje przyszłorocznej edycji konkursu – „Rok 1989 – koniec, przełom, czy początek?”

Uczniowie doktora Barona od lat uczestniczą w konkursie. Łącznie udało się uzyskać tytuł laureata tych zawodów 33 osobom – licealistom i gimnazjalistom z Zawadzkiego. Już dwukrotnie młodzież pod kierunkiem tego nauczyciela uzyskała pierwsze miejsca. Praca konkursowa polega na zbieraniu materiałów w postaci wywiadów, zdjęć i innych źródeł historyczno - antropologicznych i opracowaniu ich zgodnie z naczelnym, corocznie zmieniającym się tematem konkursowym. Jak widać połączenie młodzieńczej fantazji, ambicji i talentów z dojrzałą, fachową opieką merytoryczną daje znakomite rezultaty.

 

Konkurs Fundacji Batorego, Karta