2008

 
 

W ramach realizacji projektu Klub-Net W dniach 6 czerwca – 10 czerwca  w Złotym Stoku odbył się międzynarodowy projekt pod nazwą „Aktywnie Relaksacyjnie Wszystko Gra“ przygotowany przez kluby uczniowskie z Zawadzkiego, Otmuchowa oraz Usti nad Labem.

Głównym celam projektu było nawiązanie dlugoterminowej współpracy pomiędzy klubami, poznanie innych kultur, tradycji, przełamanie barier kulturowych oraz dobra zabawa.

Pierwszego dnia 30 osobowa grupa, przeprowadziła integrację, wspólnie organizowała czas wolny, gry i zabawy, ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali niespodziankę w postaci przewodnika po okolicy oraz pocztówki, przygotowane przez klub „Wszystko Gra“ z Otmuchowa.

Kolejnym punktem było zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku, w której uczestnicy projektu zwiedzali szyby kopalni,  płukali złoto, płyneli łódką oraz mieli moźliwość wybicia własnej pamiątkowej monety.

Drugiego dnia grupa odwiedziła park linowy „Skalisko“, w którym wiele osób mogło pokonać swoje lęki, i przy tym dobrze się  bawić.

Czwartego dnia uczestnicy odwiedzili muzeum gazownictwa w Paczkowie. Ostatni dzień to wspólne ognisko w Otmuchowie i koncert zespołu Wszystko Gra


Paweł Sławski

 

Projekt międzynarodowy