1836. Na lewym brzegu Małej Panwi hrabia Andreas Renard buduje hutę "Zawadzky-Werk". Przyjęła ona nazwę od pierwszego generalnego pełnomocnika Franza von Zawadzky. Pierwsze piece hutnicze - fryszerki -zostały uruchomione w 1836 roku. Produkcja huty wynosiła wtedy 648 ton wyrobów przy zatrudnieniu 40 pracowników.


1840. Huta zatrudnia 160 pracowników, w tym: 44 mężczyzn, 40 kobiet, 28 chłopców, 42 dziewczyny powyżej 16 lat oraz 6 poniżej tego wieku.


1841. W hucie w Zawadzkiem wybudowano nowoczesną pudlamię wyposażoną w piece dwupaleniskowe. W hucie produkowano stale resorowe do wagonów kolejowych oraz wysokiej jakości stal na pilniki i noże.


1843. W hucie wybudowano nowoczesną walcownię prętów i profili drobnych składającą się z dwóch klatek walcowniczych.


1852. Wzniesiono pomnik ku czci Franza von Zawadzkiego z herbem rodziny i napisami wokół cokołu: „Franz von Zawadzki. Pan na Kalinowie, Jaryszowie i Poniszowicach"; z prawej strony: „Handel - Rolnictwo -Przemysł"; z lewej: „Franzowi von Zawadzkiemu, długoletniemu szefowi jako wspomnienie Miłości -Szacunku, wzniesiono przez urzędników hr. Renarda w 1852 r.'" (Pomnik zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach na początku lat. 60. XX w.).


1853. Pod Zarząd Huty Zawadzki-Werk podlegają huty: Świerkle, Kośmider, Paceras, Pietraszów i Liszczok. Produkcja huty w Zawadzkiem wynosi około 1800 ton wyrobów.


1855. Hrabia Andrzej Renard sprzedaje hutę „MINERVIE", Spółce Hutniczo-Leśno-Górniczej z siedzibą we Wrocławiu. W ramach nowej spółki akcyjnej utworzono dwa Generalne Zarządy Hut: w Zawadzkiem dla hut powiatu strzeleckiego i lublinieckiego, drugi - dla Huty Pokój.


1856. Huta zostaje bardzo poważnie rozbudowana, wybudowano 25 pieców do topienia żelaza, w tym 15 pudlarek. Uruchomiono nowe młoty parowe 1,7: 2,0; 4,0 tony. Wybudowano walcownię grubą, walcownię do szyn i osi oraz walcownię drobną i prętów, a także nowe warsztaty: kowalski, ślusarski i tokarski. W hucie zastępuje się energię wodną na energię parową; zainstalowano maszyny parowe o łącznej mocy 380 kM. Udzielona zostaje koncesja na budowę linii kolejowej z Opola do Tarnowskich Gór.


1857. Wyroby huty eksponowano po raz pierwszy na wystawie wyrobów przemysłowych we Wrocławiu, gdzie uzyskały bardzo wysokie uznanie, między innymi za pióra resorowe do wagonów kolejowych. Wybudowano linię kolejową Tarnowskie Góry - Malapartus, przeznaczoną dla ruchu towarowego, z bocznicą do huty.Osada przyległa do huty otrzymuje nazwę Zawadzkie.


1858. Na walcowni grubej zainstalowano urządzenie do podnoszenia i wymiany walców oraz innych ciężkich elementów i dwie prostarki do wykańczania szyn kolejowych. Zainstalowano również trzecią klatkę na walcowni grubej. Oddano do użytku linię kolejową Tarnowskie Góry - Opole, przez Zawadzkie, przeznaczoną dla ruchu osobowego.


1860. Pudlownia i walcownia w Zawadzkiem dawały łącznie około 5.360 ton wyrobów.


1871. Huta w Zawadzkiem oraz cały kapitał Spółki Akcyjnej „MINERYA" przechodzi pod Zarząd Spółki Akcyjnej Oberschlesische Eisenbahnbedarf.


1876. W hucie czynnych jest 28 pudlarek, rozlokowanych w pięciu różnych halach produkcyjnych. Płonie hala walcowni.


1877. Wybudowano nowoczesne piece pudlarskie obrotowe o wydajności ok. 6 ton na 12 godz. przy zatrudnieniu 6 pracowników. Wybudowano nową halę walcowni oraz kuźnię i warsztaty mechaniczne.


1895. W tym roku w miejsce koła wodnego nasiębiernego zainstalowano turbinę wodną, służącą do wytwarzaniaenergii elektrycznej.

[wróć]