JAKUB KANIAPseud. Podbipięta. ¦l±ski Zagłoba. Urodził się 11. 07. 1872 w Sołkowicach Starych (Opolskie) i tam też zmarł 3. 12. 1957. ¦l±ski pisarz ludowy, działacz o¶wiatowy i narodowy. Syn gospodarza, uczył się w niemieckiej szkole ludowej w Siołkowicach, następnie w Opolu. Pracował jako rolnik. Podczas I wojny ¶wiatowej walczył na froncie francuskim oraz brał udział w III powstaniu ¶l±skim. Działacz Zwi±zku Polaków w Niemczech, Polsko-Katolickiego Towarzystwa „O¶wiata”. Organizator amatorskiego ruchu artystycznego. Korespondencje i wiersze drukował w „Gazecie Opolskiej”, „Katoliku” i innych pismach. Także po wyzwoleniu uczestniczył w życiu kulturalnym Opolszczyzny. Pisał wiersze okoliczno¶ciowe, agitacyjne i patriotyczne.