Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Gimnazjalisto!!!
Gimnazjalisto!!!
08/04/2010

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I  w Zawadzkiem jest solidną i skuteczną szkołą ponadgimnazjalną. Maturę w szkole zdaje średnio 96.6% (kraj - 89%) abiturientów. W dzisiejszych warunkach, powszechnego wręcz szkolnictwa średniego oraz lokalizacji szkoły w niewielkim środowisku, jest to wynik bardzo dobry, porównywalny z ogólnokształcącymi szkołami wielkomiejskimi.  W ciągu 65 lat istnienia opuściło szkołę 3008 absolwentów.

pobierz ulotkę


Szkoła oferuje

profil matematyczno - informatyczny   
z rozszerzonym programem  -  j. angielskiego, matematyki, informatyki
profil biologiczno - chemiczny
z rozszerzonym programem  - j. niemieckiego, biologii, chemii
Profil multimedialny
z rozszerzonym programem  - j. angielskiego, informatyki, historii, geografii
O przyjęciu do danej klasy decyduje ilość uzyskanych punktów, 
aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

BAZA SZKOŁY
Szkoła i jej zaplecze podlegają ciągłej modernizacji. Zakończył się właśnie remont dachu oraz malowanie sal lekcyjnych           i korytarzy  na piętrze. W czasie wakacji letnich planowany jest remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku.
Zwiększyła się też ilość obiektów sportowych – oprócz sali gimnastycznej i profesjonalnej siłowni nasi uczniowie mogą korzystać z oddanego do użytku w grudniu kompleksu boisk „Orlik 2012”. Możemy się również poszczycić nowoczesną bazą dydaktyczną – niedawno szkoła otrzymała tablicę interaktywną, a w najbliższym czasie spodziewamy się otrzymać kolejną (w ramach projektu „Partnerzy w nauce”). Codziennością stało się też wykorzystywanie w trakcie lekcji projektora multimedialnego  przez  nauczycieli wielu przedmiotów.
Zwolennicy tradycyjnych metod zdobywania wiedzy znajdą dobrze wyposażoną bibliotekę, w której większość książek to pozycje z zakresu beletrystyki i literatury popularno – naukowej. Księgozbiór jest systematycznie wzbogacany o nowe pozycje (np. w 2009 roku zakupiono książki na kwotę ponad 9000zł), a o prestiżu biblioteki świadczy fakt, że z jej zasobów korzysta do dziś wielu absolwentów – obecnie studentów różnych uczelni.

 

Liczba absolwentów osiągnęła po maturze 2009 poziom 3008 osób. Większość z nich podejmuje studia wyższe. Wielu studiuje z sukcesami i poświęca się karierom naukowym, często w ośrodkach zagranicznych (instytut Maxa Plancka, uniwersytet w Oxfordzie), bądź służbie publicznej – opolski Urząd Marszałkowski, Narodowy Fundusz Zdrowia. Uczniowie regularnie startują w konkursach przedmiotowych i sportowych osiągając dobre wyniki.
W ciągu blisko już 65 lat istnienia w liceum pracowało 127 nauczycieli. Kolejni dyrektorzy stawiali im i uczniom wysokie wymagania. Dzięki temu szkoła, pomimo swego peryferyjnego położenia, może pochwalić się wspomnianymi wynikami. Szkoła uczestniczyła i uczestniczy  w wielu programach edukacyjnych np. „Szkoła z tradycją”, „Partnerzy w nauce”, organizowanym we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

 

Zajęcia pozalekcyjne
Poszerzenie oferty edukacyjnej dla naszych uczniów jest ważnym elementem pracy opiekuńczo-wychowawczej. Na dodatkowe zajęcia uczęszcza prawie połowa naszych uczniów. Oprócz zajęć organizowanych w Klubie Activa w szkole działają koła:
Szkolne Koło Biologiczne "BIOS"
Klub uczniowski Activa - wolontariat
Sport szkolny przygotowaniem do zdrowego stylu życia        i wyczynu sportowego
Praktyczny kurs języka rosyjskiego
Matematyka dla myślących
Multimedialne Centrum Aktywności Informacyjnej
Rekonstrukcja historyczna  cz. 1 - Chleb nasz powszedni
6 grup projektu Partnerzy w Nauce
Koło języka niemieckiego
Oprócz typowych sal lekcyjnych udostępniamy uczniom siłownię, Izbę Tradycji Szkoły, Izbę Regionalną, studio nagrań dźwiękowych i telewizyjnych, klub młodzieżowy, sklepik szkolny, dwie pracownie komputerowe, bibliotekę połączoną z centrum multimedialnym, szkolny radiowęzeł,  szatnię, gdzie każdy uczeń dysponuje swoją szafką. Co najważniejsze, uczniowie każdego roku piszą samodzielnie granty do fundacji i stowarzyszeń. Pozyskane środki inwestują np.  w sprzęt filmowy i fotograficzny, projektor i laptop, kajaki, studio radiowo-filmowe, stół bilardowy.
Wielkim powodzeniem cieszą się klasowe wyjazdy na narty popularyzujące ten sport wśród młodzieży. Przychodząc do liceum  w Zawadzkiem można być pewnym, że trzeba się będzie uczyć  i łatwo też nie będzie. Ale w codziennym mozole można też znaleźć czas na rozwijanie osobistych zainteresowań i spotkać interesujących ludzi, co może stać się inspiracją na całe życie.

WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem