Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Informacje dla przyszlych licealistow
Informacje dla przyszlych licealistow
17/05/2011

Przypominamy

Dokumenty wymagane od kandydatów:
    * podanie o przyjęcie do klasy pierwszej na odpowiednim kwestionariuszu (pobierz pdf, doc)
    * kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, a przy potwierdzaniu podania - ich oryginały,
    * dwie fotografie legitymacyjne,

Terminy rekrutacji:
    * Termin składania podania do Szkoły - 23 maja - 10 czerwca 2011 r.
    * Możliwość zmiany wybranej szkoły - 15 czerwca - 17 czerwca 2011 r.
    * Termin dostarczenia do Szkoły potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego - 22 czerwca - 28 czerwca 2011 r., do godz. 15
    * Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły - 30 czerwca 2011 r. do godz. 12
    * Termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do Szkoły i dostarczenia oryginałów świadectw i zaświadczeń - 30 czerwca 2011 r. (od godz. 12) do 4 lipca 2011 r. (do godz. 15)
    * Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej - 5 lipca 2011 r. do godz. 12
    * Termin składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej - 6 lipca 2011 r., do godz. 14
    * Rekrutacja uzupełniająca - do 7 lipca 2011 r.
    * Ogłoszenie listy uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej - 8 lipca 2011 r.


WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem