Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Szkola z tradycja
Szkola z tradycja
12/09/2007

Laureaci Konkursu

Nasze Liceum uzyskało tytuł Szkoły z Tradycją w 2007 roku


Pisząc kilka zdań o Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Zawadzkiem chcemy

zachęcić Państwa do oddania swego głosu na nasz projekt realizowany w ramach

ogólnopolskiego konkursu Fundacji Szansa - „Tradycja w szkole” na portalu:

http://www.szkolaztradycja.org/ . W konkursie uczestniczyła również Publiczna

Szkoła Podstawowa z Zawadzkiego.


W ankiecie przeprowadzonej wśród absolwentów kształcących się w szkole latach 1945 –

1969, pośród odpowiedzi (na pytanie o wartości), dominują takie stwierdzenia jak:

posłuszeństwo, dyscyplina, porządek, odpowiedzialność, dobroć, człowieczeństwo,

obowiązkowość, punktualność i patriotyzm. Liceum w Zawadzkiem powstało w roku 1945.

Tworzyło oblicze polskości na ziemiach Śląska Opolskiego .

Uczniowie zauważają, że mogą w tak małej szkole uzyskiwać wspaniałe rezultaty nie tylko w

nauce. Biorą udział w konkursach, olimpiadach, projektach uczniowskich. Uczestniczą w

wymianach międzynarodowych. I najważniejsze - czują się bezpiecznie. Rodzice mówią o

rodzinnej atmosferze tworzonej już przez kolejne pokolenie uczniów. Losy absolwentów

świadczą o dobrym poziomie kształcenia, a wyniki nowej matury są naprawdę dobre.

Szkoła istnieje już 60 lat i dlatego też możemy się pochwalić wieloma tradycjami:

• tabla absolwentów prawie każdego rocznika

• tradycja sztandaru,

• Izba Regionalna

• Izba Tradycji

• Zjazdy absolwentów (ogólnoszkolne i klasowe)

• kroniki

• księgi honorowe uczniów i absolwentów

Izba Tradycji powstała w roku 1972 z inicjatywy dr Jana Cieślika. Jest do dzisiaj uzupełniana

o nowe zdjęcia, pamiątki, publikacje absolwentów i nauczycieli. Tu znajdują się szkolne oraz

klasowe kroniki, sztandar szkoły jak i ciągle uzupełniane księgi honorowe rodziców i

absolwentów.

Izba Regionalna powstała w 2001 z inicjatywy Arkadiusza Barona. Zawiera eksponaty

ofiarowane przez absolwentów, uczniów i ich rodziców dokumetujące region Śląska

Opolskiego.

Odbyły się 3 zjazdy absolwentów. Wydano trzy monografie o liceum. Dwie pierwsze napisał

Jan Cieślik (1985, 1995), a ostatnią Arkadiusz Baron (2005).

Powstała strona internetowa Liceum oraz szereg podstron dokumentujących życie szkoły od

1999 roku. Do dyspozycji jest elektorniczna baza uczniów i absolwentów wraz z

osiągnięciami naukowymi i sportowymi.

Przez ostatnie lata podejmowano przedsięwzięcia, które przyczyniły się do kultywowania

tradycji szkoły:

- dokumentacja życia szkoły w oparciu o pomieszczenie Izby Tradycji szkoły,

- organizacja 3 zjazdów ogólnoszkolnych

- zbieranie publikacji, artykułów, tworzenie kronik

- wydanie 3 ksiąg pamiątkowych przekazywanych absolwentom liceum

- emisja strony iternetowej http://lozawadzkie.wodip.opole.pl - strona zawiera ponad 12

tyś. zdjęć od 1999 roku

- rokrocznie tworzenie tabla przez absolwentów liceum

- uroczyste przekazywanie sztandaru szkoły (tradycja sztandaru)

- udostępnienie zwiedzającym Izby Tradycji i Izby Regionalnej z przewodnikiem

- zeskanowanie i wydanie na płycie dvd galerii zdjęć (ponad 2300 zdjęć) z 60 lat

istnienia liceum

- przygotowanie i powielenie w ponad 600 egzemplarzach filmu o tradycjach szkoły

(wywiady z nauczycielami i absolwentami, uroczystości szkolne...)

- opracowanie filmu dokumentującego Zjazd z 2005 roku

- przygotowanie archiwum multimedialnego szkoły

- organizacja dni otwartych szkoły

- przygotowanie pamiątek szkolnych (długopisy, podkładki pod mysz, koszulki z logo

szkoły...)

- powstanie strony www opisujące najbliższe tradycje i folklor regionu Śląska

Opolskiego http://lozawadzkie.wodip.opole.pl/folklor/

- powstanie kroniki zjazdowej

Każde działanie dokumentujące życie uczniów to tworzenie historii. Działania te wpisują się

w tradycję szkoły. Oprócz zjazdów ogólnoszkolnych

(http://lozawadzkie.wodip.opole.pl/zjazd/) , liceum otwiera swe pomieszczenia dla zjazdów

klasowych, spotkań integracyjnych. Uczniowie powołali do życia przy pomocy PFDiM

z Warszawy klub-net Activa http://www.activa.zawadzkie.com/ . Mając własne środki tworzą

nowy obraz i wizerunek l icealisty – Europejczyka.

Powstaje baza multimedialna filmów przygotowywanych przez uczniów. Opisują oni

wydarzenia klasowe jak i życie szkoły. Jest to zasługa tego, że udało się stworzyć klasę o

profilu multimedialnym, gdzie obok informatyki uczniowie mają rozszerzoną historię,

geografię i j. angielski.

Czyli obok inicjatyw tradycyjnych, szkoła podjęła udaną próbę z nowym medium jakim jest

Internet i nowoczesne nośniki typu dvd i cd.

Dzięki naszym działaniom wielu absolwentów wraca po studiach do naszego powiatu. Czują

się cząstką tej ziemi. Mówią, że tu jest ich dom, stąd pochodzą i tu są ich korzenie. Śląsk

Opolski to specyficzny region. Należy zwrócić uwagę na wiele czynników historycznych, ale

też obecnie wpływ kultury europejskiej na ksztatowanie osobowości uczniów. Jesteśmy

przekonani, że nasze działania pozytywnie kształtują postawy naszych uczniów i

absolwentów.

Dokumentowanie życia szkoły i regionu pozytywnie wpływa na proces wychowawczy. W

szkole nie spotyka się aktów agresji czy narkomani. Każdy uczeń jest znany osobiście

każdemu nauczycielowi. Środowisko małomiasteczkowe powoduje, że rodzice dbają o to, by

ich dzieci chciały uczęszczać do szkoły i były zdyscyplinowane.

Jedna z akcji klubu Activa spowodowała też zmianę postrzegania naszego liceum wśród

uczniów. Uczniowie zorganizowali kurs tańca, po czym powrócono do tradycji szkolnej, jaką

kiedyś były potańcówki i wieczorki klasowe. Istotną zaletą naszego liceum jest również to, że

promujemy naszych uczniów w konkursach regionalnych i krajowych.


Nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem

WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem