Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Wazne dla gimnazjalistow klas 3
Wazne dla gimnazjalistow klas 3
11/06/2012

Szkoła umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym:
1.    organizuje naukę języka mniejszości i naukę własnej historii i kultury w szkole, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
2.    przyjmuje od rodziców wniosek przy zgłoszeniu ucznia do szkoły, albo w toku nauki w terminie do dnia 30 kwietnia. Wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w szkole. Każdy wniosek złożony w powyższych terminach obowiązuje od początku następnego roku szkolnego (tj. od 1 września).
3.    przechowuje wnioski w kancelarii i nikt poza nim oraz uprawnionymi podmiotami (np. kurator, organ prowadzący, NIK) nie ma do nich wglądu.
4.    na podstawie złożonych wniosków organizuje oddziały składające się z następującej liczby uczniów:
1.    w szkole podstawowej i gimnazjum na poziomie klasy - co najmniej 7 uczniów;
2.    w szkole ponadgimnazjalnej na poziomie klasy - co najmniej 14 uczniów;
5.    zapewnia kształcenie w języku mniejszości, dwujęzycznie lub z dodatkową nauką języka mniejszości (formę kształcenia rodzic powinien określić we wniosku) realizując odpowiednią liczbę godzin nauczania tego języka;
6.    zapewnia naukę własnej historii i kultury;
7.    przypomina rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów należących do mniejszości narodowych o możliwości złożenia pisemnego wniosku (w terminie do 30 kwietnia) w sprawie nauczania języka mniejszości, historii i kultury kraju pochodzenia uczniów.

Pobierz wniosek


WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem