Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Partnerzy w Nauce
Partnerzy w Nauce
24/04/2009

 

W lutym 2009 Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem nawiązało współpracę z Uniwersytetem Śląskim w ramach projektu „Partnerzy w nauce”. Głównym celem projektu jest kształtowanie u uczniów szkół ponadgimnazjalnych kompetencji kluczowych w uczeniu się matematyki, fizyki, biologii, informatyki i przedsiębiorczości. 

 


 

Aktualnie szkolą się nauczyciele – koordynatorzy poszczególnych sekcji, ale już we wrześniu rozpocznie się rekrutacja uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie. Jest on skierowany przede wszystkim do uczniów klas I - zarówno zdolnych, jak i tych, którzy mają problemy w nauce (dla tych uczniów zostanie utworzona grupa „Wsparcie i Pomoc”). Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowana grupa około 40 uczniów, którzy zostaną podzieleni na 3 sekcje: naukowo – techniczną (ze szczególnym uwzględnieniem łączenia elementów matematyki, fizyki i biologii), informatyczną oraz sekcję przedsiębiorczości. Poszczególne sekcje będą ze sobą współpracowały realizując ponadprzedmiotowe projekty. Działania podejmowane w ramach projektu „Partnerzy w nauce” przewidziane są na 3 lata. Oprócz zajęć w sekcjach projekt przewiduje również raz w roku bezpłatną wycieczkę naukową dla wszystkich uczniów pracujących w poszczególnych grupach. Wycieczki te organizowane będą do instytucji i firm łączących w swojej działalności naukę i jej osiągnięcia z aspektem gospodarczym i przemysłowym oraz w miejsca atrakcyjne ze względu na bogactwo świata przyrodniczego. W trakcie tych wycieczek uczniowie będą mieli okazję poznać nowoczesne przyrządy i aparaturę, nowoczesne technologie oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w gospodarce. Każda z wycieczek realizowana będzie w innym województwie, a opiekę merytoryczną zapewnią nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Śląskiego. Również raz w roku szkoła będzie organizować tzw. festiwal nauki – święto nauki dla całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości (rodzina, sąsiedzi, przedstawiciele zaproszonych instytucji).W trakcie festiwalu uczniowie będą prezentować efekty swoich badań i dociekań, podkreślając wymiar użytkowy nauki. Ponadto dla uczniów wybitnie zdolnych przewidziane są raz w semestrze zajęcia na Uniwersytecie Śląskim.

Również w ramach projektu uczniowie będą brali udział w tygodniowym obozie naukowym. Obóz taki (podobnie jak wycieczki naukowe – bezpłatny) będzie realizowany głównie w czasie wakacji, w regionie innym niż ten, w którym uczeń mieszka. W trakcie trwania obozu uczniowie będą realizowali projekty o charakterze naukowym wspólnie z uczniami z innych szkół (projekty będą więc miały charakter ponadregionalny).

Dla uczniów mających problemy w nauce przewidziane są zajęcia wspierające w nadrobieniu zaległości w nauce. Realizowane one będą w grupach 3-osobowych, w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Każdy uczeń zakwalifikowany do udziału w grupie „Wsparcie i Pomoc” otrzyma do wykorzystania specjalny bon umożliwiający wykorzystanie 12 godzin miesięcznie na zajęcia wyrównawcze z jednego z przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia. Uczeń sam będzie dokonywał wyboru z jakiego przedmiotu potrzebuje wsparcia.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie „Partnerzy w nauce” raz w semestrze przez dwa dni będą brali udział w szkoleniu „Warsztat aktywności własnej” (w ciągu 3 lat będzie więc 6 takich szkoleń). Szkolenia te prowadzone będą przez doświadczonych doradców zawodowych, pedagogów i psychologów pomogą uczniom określić własny potencjał oraz zaplanować ścieżkę kariery edukacyjnej, a w przyszłości zawodowej.

Udział w projekcie jest więc ogromną szansą dla uczniów. Zdolnym pozwoli na poszerzenie swoich zainteresowań, kontakty naukowe z uczniami innych szkół i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego oraz na zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w nauce i w gospodarce. Uczniom mającym zaległości w nauce udział w projekcie pomoże je pokonać, a może nawet rozbudzi ciekawość świata. Wszystkim zaś na pewno ułatwi start na studia na Uniwersytecie Śląskim.

Zapraszamy więc obecnych uczniów klas trzecich gimnazjum do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I. Bądźmy partnerami w nauce!!!

 

WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem