Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Klub Uczniowski - ACTIVA
Klub Uczniowski - ACTIVA
19/02/2009

 

integracjaWarsztaty, prezentacje, gry integracyjne, akcje i projekty środowiskowe

 


Klub Uczniowski Activa istnieje od 2004 roku. Opiekunami klubu są Zdzisław Żuchowski i Danuta Winnicka. Klub do roku 2008 działał pod patronatem PFDiM. Obecnie jest to grupa nieformalna nie mająca bespośredniego wsparcia finansowego. Opiekunowie prowadzą zajęcia nieodpłatnie. W klubie jest obecne 37 uczniów klas pierwszych i drugich. Spotkania odbywają się regularnie w każdy poniedziałek. Od godziny 16 do 20 są prowadzone warsztaty i zajęcia według ustalonego harmonogramu. 

Przykładowe projekty realizowane przez klub:

• akcja integracyjna dla klas pierwszych (organizowana w październiku),

• kurs tańca towarzyskiego,

• zabawy taneczne dla społeczno!ci szkolnej,

• rozdawanie prezentów na mikołajki 

• piątkowe projekcje filmów w klubie, w okresie zimowym,

• prowadzenie własnej witryny www.activa.zawadzkie.com

• kręcenie filmów i dokumentowanie swojej działalno!ci,

• pozyskiwanie środków na działania klubu (poczynając od komitetu AA po

projekty Make a Connection, Równać Szanse i inne),

• udział w konkursach ogólnokrajowych,

• organizacja wymiany międzynarodowej z partnerskimi klubami z Czech i Niemiec,

• wyjazdy integracyjne klubowiczów na wycieczki,

• szkolny turniej siatkówki pomiędzy klasami

Klub posiada już własne pomieszczenie bardzo dobrze wyposażone. Komputery, kamera i aparat cyfrowy, stół bilardowy, projektor multimedialny. 

Podstawowym zadaniem uczniów tworzących społeczność klubu jest:

- praca metodą projektów

- organizowanie imprez środowiskowych dla uczniów klubu i społeczności szkolnej

- pozannie zasad i praw społeczności obywatelskiej

- umiejętność tworzenia wniosków grantowych i zdobywanie środków na działalność od stowarzyszeń i fundacji

 

Uczniowie w trakcie zajęć poznają praktycznie strukturę społeczeństwa obywatelskiego. Zapoznają się z zadaniami i formą pracy organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń lokalnych jak i ogólnopolskich. Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, miasta, powiatu i państwa. 

Ta forma zajęć wykracza poza formę zajęć z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości. Uczniowie poprzez działanie w realnym środowisku organizują akcje, pozyskują środki i uczestniczą aktywnie w życiu społecznym.

Proces tworzenia klubu opiera się na na współpracy uczniów. Opiekun jest tylko moderatorem grupy. Wyszukuje projekty, granty, pomaga w ewalucji. Szuka pomysłów i umożliwia prawidłowe relacje szkoła – klub. Dobrze gdy opiekun umożliwi kontakt ze stowarzyszeniem lub fundacją działającą na rzecz edukacji. Takie relacje bardzo dobrze wpływają na kontakt uczniów ze szkołą. Mogą przyjść do szkoły i zawsze spędzić tu czas. Wieczory w klubie mając do dypozycji Internet i własny sprzęt uczą się dbać o niego. Jeszcze większą przyjemność sprawia im fakt samodzielnego kupowia sprzętu i upiększanie klubu. W Activie odbywały się już urodziny uczniów, wieczorki poetyckie, spotkania z burmistrzem miasta. Często do klubu przychodzą alumni – absolwenci byli klubowicze, pomagają w przygotowaniu kolejnych akcji i służą radą.  Uczą się pisać wnioski grantowe. Praca na zasadzie wolontariatu i możliwość współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, klubami partnerskimi sprawiła, że czują się cząstką społeczności jaką sami stworzyli. Klub powstał w miejscu byłej stolarni.Obecnie klubowicze we własnym zakresie załatwili fotele, krzesła. Mają zamontowaną instalację alarmową. W klubie są kubki, czajnik i na przerwie zawsze jest tu pełno uczniów. Okienka w szkole to czas gdy nawet całe klasy spędzają czas oczekując na kolejne lekcje.WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem