Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Multimedialne Centrum Aktywnosci Informacyjnej
Multimedialne Centrum Aktywnosci Informacyjnej
19/02/2009

centrumCelem działania Centrum jest wykorzystanie szkolnej pracowni multimedialnej i sprzętu (kamery, aparaty cyfrowe i oprogramowanie) posiadanego w szkole do poszerzenia oferty edukacyjnej w celu rozwijania wiadomości i umiejętności przetwarzania obrazu i dźwięku. Współczesne media dają nie tylko wiedzę i umiejętności w przetwarzaniu informacji. To również kreowanie własnego wizerunku i obrazu otaczającego świata w Internecie i na nośniku elektronicznym.


 

 

        W Styczniu 2009 oddaliśmy w szkole studio nagrań z bluebox. Uczniowie pozyskali sponsora, który wyposażył i wyremontował pomieszczenie. Jest ono wygłuszone, pomalowane. Został zakupiony profesjonalny mikrofon, mikser, słuchawki. Szkoła dysponuje oprogramowaniem GrageBand i FinalCut pro 4.0. Umożliwi to realizację filmów i słuchowisk radiowych. Cenniejszą zaletą jest możliwość powstania studia filmowego. Jedna z grup rojektowych będzie realizowała zadania właśnie w studiu nagrań. Harmonogram działań będzie podporządkoway pracy Centrum Multimedialnemu.

Przykładem wymiernego efektu dotychczasowej pracy Centrum jest przygotowanie aplikacji do fundacji „Szansa”. Dzięki projektowi multimedialnemu prezentującemu naszą szkołę uzyskaliśmy jako jedna z 12 szkół w Polsce tytuł „Szkoła z Tradycją” w 2007 roku. W roku szkolnym 2007/2008 szkoła uczestniczyła w projekcie "Przyjazna Szkoła" gdzie uczniowie ukończyli kursy e-learningowe. Opracowali również film z całości szkolenia i przygotowali wystawę fotograficzną. Innym sukcesem było udostępnienie uczniom i przeszkolenie ich w zakresie realizacji filmu dokumentalnego "Dawne Zawadzkie". Film został nagrodzony w konkursie findacji Karta.

Powstałe filmy wykonane w Centrum Multimedialnym:

reklama klubu „Activa 2008“

„Relaksacyjnie Wszystko Gra“

„Dawne Zawadzkie“

„Emile 2008“

„Festiwal Zofii Czechowej“

„Szkolenie Klub-Net“

„Przedszkolaki w Gminie Zawadzkie“

„Kurs Pierwszej Pomocy“

„Gaude Mater Polonia“

 

Zakładamy, że w centrum będzie regularnie pracowało kilkanaście osób. Jednocześnie ważnym zadaniem jest udostępnianie pracowni i sprzętu multimedialnego pozostałym uczniom realizującym projekty szkolne. 

 

Szkolnego Centrum Multimedialne istnieje już od 2001 roku. Stwierdzam,  że całkowicie spełniło oczekiwania, założenia ogólne i cele szczegółowe.  Przygotowaliśmy filmy, prezentacje, strony www i galerie zdjęć na  rzecz różnych projektów i egzaminów maturalnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu pozyskaliśmy dodatkowe środki, sprzęt i uznanie (Nadleśnictwo Zawadzkie, projekt „Przyjazna Szkoła”, Fundacja Szansa – „Szkoła z Tradycją”)

Nową techniką jaką będę chciał się posłużyć w pracy to podkasty. Daje to nowe możliwości w pracy z uczniem w programie GarageBand. Eksport projektów do mp4 umożliwi emisję prac w sieci Internet.


 

Patrząc na dotychczasowe sukcesy uczniów pracujących w Centrum (pkt 2) chciałbym dalej kształcić umiejęności, które doskonale przydają się w osiąganiu sukcesów przez naszych uczniów. Większość konkursów posiada w regulaminie zapis, że praca może być w formacie filmu lub prezentacji multimedialnej. Pracując z uczniami, tak dobieramy temat pracy by właśnie powstawały projekty w oparciu o pakiet iLife i inne multmedia. Obecnie bierzemy udział w konkursach:

- Moje magiczne miejsce

- konkurs fotograficzny PTTK

W przygotowaniu są materiały cyfrowe do udziału w konkursach ogólnopolskich z innych przedmiotów.

Zaletą Centrum jest czas jaki mogę poświęcić uczniom klas 3. przygotowujących się do matury ustnej  z języka polskiego - wielu z nich tworzy prezentacje multimedialne do wybranego tematu.

Nowy pomysł dotyczy studia nagrań. Planujemy wydawanie audio książek i tworzenie filmów w bluebox. Daje to nowe możliwości w konkursach, gdzie jedną z form jest film. Mamy też pomysł na studio telewizyjne i tworzenie programów informacyjnych emitowanych w sieci Internet.

Nasze działania są widoczne w szkole i w regionie. Aktualizujemy  stronę internetową szkoły jak również prowadzimy stronę eko.zawadzkie.com Przygotowujemy materiały do promocji szkoły w gimnazjach naszego regionu. Obecnie planujemy powrócić do wydania Gazety Uczniowskiej - kwartalnika szkolnego wydawanego w poprzednich latach. 

Oprócz konkursów uczniowie przygotowują filmy dla organizacji społecznych i różnych instytucji dzięki którym np. otrzymaliśmy obecnie dofinansowanie do studia nagrań. Współpracujemy z Nadleśnictwem Zawadzkie, Fundacją Bariery, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strzeleckim, Urzędem Miasta i Gminy w Zawadzkiem czy też MOKSIR w Zawadzkiem.

W szkole posiadamy już bogatą biblioteczkę filmową dokumentującą życie szkoły i działań w jakich uczestniczyli uczniowie. 


 

 

WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem