Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: „Druga w wojewodztwie...”
„Druga w wojewodztwie...”
02/04/2011

Już po raz kolejny uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkiem brali udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Celem olimpiady jest pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia, kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych oraz inicjowanie i realizowanie na terenie szkoły i poza nią różnych działań promujących zdrowie.
W etapie szkolnym uczestniczyło ponad 20 osób. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się 2 osoby: Karolina Maziarz i Klaudia Knopik.
Uczennice musiały wykazać się wiedzą na temat historii i działań Polskiego Czerwonego Krzyża, zasad zdrowego żywienia, higieny osobistej i otoczenia, ochrony środowiska naturalnego, profilaktyki uzależnień, zapobiegania HIV/ AIDS oraz innym chorobom wirusowym oraz znajomością udzielania pierwszej pomocy.
Klaudia zakwalifikowała się do kolejnego etapu. Jedno z zadań polegało na zorganizowaniu, przeprowadzeniu a następnie opisaniu akcji promującej zdrowy styl życia. Jej akcja pt.„W obłokach (mało) niebiańskich....... czyli jak papierosy działają na człowieka” została bardzo wysoko oceniona, otrzymała maksymalną ilość punktów. Oprócz tego w etapie okręgowym musiała zmierzyć się z testem. Po podsumowaniu tych dwóch części okazało się, że Klaudia zajęła II miejsce w XIX edycji olimpiady.


WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem