Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Oferta
Oferta
03/02/2008
OFERTA PEDAGOGAPedagog
(mgr Magdalena Mlynek)
Pedagog szkolny oferuje swoją pomoc w zakresie:


  • udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowywaniu i gromadzeniu informacji o uczniu
  • rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
  • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz podejmowanie we współpracy z nauczycielami, rodzicami i uczniem działań wychowawczo-profilaktycznych
  • wspieranie wychowawców i nauczycieli w...


WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem