Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Osmiu wspanialych
Osmiu wspanialych
21/03/2009

pawelJuż po raz XV odbyły eliminacje wojewódzkie w konkursie organizowanym przez fundację "Świat Na Tak" na najlepszego wolontariusza naszego regionu. W tym roku wygrał je uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem Paweł Sławski. Będzie już w kwietniu reprezentował województwo opolskie w finale ogólnopolskim w Warszawie.


Paweł Sławski jest uczniem drugiej klasy liceum i od początku dał się poznać jako sprawny organizator i współorganizator różnych przedsięwzięć, działań i imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
Cechuje się konsekwencją w realizacji podjętych zadań, w których widać jego znaczne zaangażowanie i wysiłek, co w rezultacie prowadzi do osiągania celów.
Umie zarazić innych kolegów i koleżanki swoim zaangażowaniem i z pewnością dzięki temu działa sprawnie w klubie uczniowskim ACTIVA jaki istnieje w Liceum Ogólnokształcącym od pięciu lat. Paweł jest szefem i zarazem liderem tego klubu. Od czasu gdy przewodzi klubowi, działa on bardzo prężnie, Jest to wolontariat, który obejmuje obecnie rekordową ilość uczniów naszej szkoły i swoimi działaniami propaguje zachowania prospołeczne. Działalność ta jest prowadzona na rzecz naszego środowiska lokalnego i oczywiście naszej społeczności szkolnej.
Działalność Pawła w klubie polega między innymi na:
-prowadzeniu spotkań klubowych,
-corocznym przygotowywaniu harmonogramu prac klubu,
-przygotowaniu sprawozdań po zakończeniu prac,
-przygotowaniu planu spotkań klubu,
-organizowaniu corocznej imprezy integracyjnej dla klas pierwszych
-organizacji dyskotek i zabaw tanecznych, happeningów,
-przygotowaniu i udziale w wyjazdach na szkolenia klubowe - pracy metodą projektów,
-pozyskiwaniu funduszy unijnych,
-prowadzeniu współpracy międzyszkolnej z innymi klubami uczniowskimi w Polsce i za granicą,
-opiece nad pomieszczeniem klubowym i dbaniu o jego wyposażenie i wygląd.

Dzięki akcji integracyjnej klas pierwszych prowadzonej przez klubowiczów w szkole nie obserwuje się agresji i "kocenia pierwszaków". Jest to dzień, w którym uczniowie klas 2. i 3. przygotowują gry integracyjne. Impreza trwa kilka godzin, a każda grupa uczniów przechodzi przez kolejne stacje, gdzie ma do realizacji określone zadanie, a w rezultacie czeka ich dużo śmiechu i świetnej zabawy.
W ramach tych obowiązków na największe uznanie zasługuje zorganizowana w ostatnim czasie wycieczki 20 członków klubu na Halę Boraczą, gdzie prowadzone szkolenia dały swój rezultat w postaci nowych projektów, które zostały następnie zgłoszone do konkursów np. Równać Szanse.
Ważna też jest współpraca z podobnym klubem z Otmuchowa „Wszystko Gra” i przeprowadzony razem projekt międzynarodowy z udziałem studentów klubu z Usti nad Labem (Czechy) w roku 2008.
Godne uznania jest również zaangażowanie Pawła w prace nad wyglądem samego pomieszczenia klubowego. W okresie wakacji, wraz z kolegą pomalował klub.
Ostatnie zasługi klubu to: przygotowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych w Caritas oraz bardzo aktywny udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Jurka Owsiaka.
Poza działalnością klubową Paweł jest czynnym sportowcem - gra w piłkę nożną.
Jako uczeń i lider wolontariatu godnie reprezentuje szkołę oraz klub młodzieżowy. Potrafi prowadzić konstruktywne rozmowy również z burmistrzem naszego miasta oraz dyrekcją miejscowego MOKSIRu, uzyskując ich wsparcie w swoich przedsięwzięciach.

WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem