2008

 
 

Nasza szkoła

O przyjęciu do danej klasy decyduje ilość uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Klasy:

Klasa matematyczno – informatyczna

- rozszerzony program  (j. angielskiego, matematyki, informatyki).

Klasa biologiczno - chemiczna

- rozszerzonym programem    (j. niemieckiego, biologii, chemii).

Klasa multimedialna

- rozszerzony program            (j. angielskiego, informatyki, historii, geografii).

  Wymagane dokumenty:

·          podanie,

·          świadectwo ukończenia  gimnazjum

·          zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

·          orzeczenie lekarskie, karta zdrowia, karta szczepień,

·          trzy zdjęcia (podpisane z datą urodzenia i adresem zamieszkania).

Pobierz ulotkę

z roku 2007:

1.jpg - strona 1

2.jpg - strona 2

Pobierz ulotkę

z roku 2008

(pdf)

broszura2008.pdf

Pobierz podanie

do szkoły

PODANIE.doc

podanie.pdf

podanie.rtf