Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Promocja
Promocja
08/11/2007

Licealiści z Zawadzkiego najlepsi w województwie w promocji zdrowego stylu życia

Już po raz kolejny uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkiem brali udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem olimpiady jest pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia, kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych oraz inicjowanie i realizowanie na terenie szkoły i poza nią różnych działań promujących zdrowie.
W etapie szkolnym uczestniczyło 30 osób. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się 3 osoby: Monika Biwo, Agata Morys i Łukasz Zmora – uczniowie klasy 3c.

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat historii i działań Polskiego Czerwonego Krzyża, zasad zdrowego żywienia, higieny osobistej i otoczenia, ochrony środowiska naturalnego, profilaktyki uzależnień, zapobiegania HIV AIDS oraz innym chorobom wirusowym oraz praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Laureaci etapu szkolnego musieli również przygotować pracę plastyczną mającą na celu zachęcanie do życia bez narkotyków lub promującej zdrowy styl życia i bezpieczne zachowania.

 

WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem