Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Przyjazna
Przyjazna
07/11/2007

Liceum w Zawadzkiem przyjazną szkołą

Liceum Ogólnokształcące jako jedyna szkoła w powiecie strzeleckim uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Przyjazna Szkoła”. Działania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.


Szkołom realizującym projekt została udostępniona platforma elektroniczna, a na niej kursy e-learningowe dla uczniów i nauczycieli. Jest to szczególnie ważne w przypadku pełnej informacji i dla przepływu danych pomiędzy wszystkimi szkołami w Polsce jakie przystąpiły to realizacji zadań. Nasi uczniowie w ramach projektu zostaną przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przygotowujemy film edukacyjny i podkasty. Będziemy popularyzować wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy w środowisku lokalnym. Nasze działania obejmują czas od września do kwietnia przyszłego roku, gdzie przedstawimy efekty pracy. Oczywiście jest tu dużo pracy, ale materiały są przetwarzane w postaci elektronicznej. Powstanie mapa aktywności lokalnej obejmująca nasz powiat. Chcemy przygotować bazę danych ułatwiającą kontakt z instytucjami, stowarzyszeniami jak i innymi organizacjami działającymi na naszym terenie. Pozyskane materiały tj. książki i sprzęt przekazany szkole przez organizatorów całej akcji znacznie ułatwi pracę grupie ponad 20. osób. Założeniem głównym jest też prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prawie do końca roku szkolnego w oparciu o platformę e-learningową i multimedialne działania uczniów tworzących filmy i strony internetowe dokumentujące pracę.

W ramach projektu planujemy nawiązać współpracę z organizacjami i społecznością lokalną, które przyczynią się do zrozumienia ich roli i zwiększą aktywność obywatelską uczniów. Oznacza to przygotowanie na przykład kolejnego wniosku do instytucji pozarządowych wspierających działania młodych ludzi. Liczymy też, że uda się pozyskać kolejne fundusze na pracę pozalekcyjną naszej szkoły. Kształcenie, jak pokazują nasze doświadczenia, powinno odbywać się nie tylko przez proces lekcyjny. Można korzystać ze środków finansowych jak i samych doświadczeń wielu instytucji w całej Unii Europejskiej wspomagających pracę dydaktyczną i wychowawczą.


Więcej informacji o samym projekcie można przeczytać na stronie przyjaznaszkola.pl

 


Opiekunowie projektu


Anna Staś, Zdzisław Żuchowski


WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem