Bullet Witamy na stronie naszej Szkoly! Bullet

Nasza szkola na Nasze-Klasa.pl
statystyka
Czytasz tekst: Kolo psychologiczno – polonistyczne
Kolo psychologiczno – polonistyczne
19/02/2009

Proponowane zajęcia planowane są do realizacji w wymiarze 2 godzin tygodniowo w grupie 15 osobowej. Ich celem jest:

- rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej 

- edukacja emocjonalna 

- osłabianie podatności na niewłaściwe naciski z zewnątrz poprzez poszanowanie własnego widzenia świata, uczenie się formułowania własnego zdania 

- porównywanie zachowań pasywnych, asertywnych i agresywnych.


Zajęcia zaprojektowane są tak, aby umożliwić młodzieży wyzwolenie jej zdolności, pasji poznawczej i ciekawości świata poprzez różnorodną aktywność (refleksję, grę wyobraźni, grę psychologiczną, dialog, zabawę i sztukę. W procesie tym rozwijają się zarówno sprawności społeczne jak i emocjonalne.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

- rozwijanie umiejętności pozytywnej komunikacji społecznej, krytycznego myślenia, ekspresji artystycznej.

- nabywanie umiejętności aktywnego słuchania, wspólnego ustalania reguł postępowania.  

- wprowadzanie do słownika uczniów podstawowych pojęć psychologicznych odnoszenia ich do własnej osoby.

- udział młodzieży w konkursach i zawodach tematycznie związanych z problematyką podejmowaną na zajęciach.

 

 

WebMaster: Adam Kaczmarzyk
Opiekun strony prof. Zdzislaw Zuchowski
© Copyright Liceum Ogólnoksztalcace im. Mieszka I w Zawadzkiem